Egyéni Munkarend általános iskolához

2 minute read

Ebben a sorozatban az Egyéni Munkarend igénylésének lépéseit dokumentálom. Mint ismeretes, 2019-ben a magántanulói jogviszony megszűnt, helyette létrejött egy úgynevezett “Egyéni Munkarend”, amihez már az Oktatási Hivatal “engedélye” szükséges. A helyzetet súlyosbítja, hogy csak különleges esetekben lehet valaki egyéni munkarendben. Ezek:

  1. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanuló esetében: A nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, mely szerint a sajátos nevelési igényű / beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló egyéni munkarendben folytathatja tanulmányait.
  2. Tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelésben részesülő tanuló esetében: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény, mely szerint a tanuló tartós gyógykezelésben részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni munkarend keretében folytatja tanulmányait.
  3. Versenysportolói tevékenység esetében: Sportegyesületi igazolás, mely tartalmazza a sportoló időbeosztását (edzések, versenyek időpontja, gyakorisága)

A tájékoztató nem írja, de külföldi tartózkodás is szerepel a törvényben, mint lehetőség és az én álláspontom szerint azt nem is olyen nehéz bizonyítani a jelenlegi repülőjegy árak mellett.

A kérelmet a következőkkel töltöttem ki a mai napon:

Ezúton kérelemmel fordulok az Oktatási Hivatalhoz, hogy gyermekem #### ##### 2022.09.01. naptól 2023.08.31. napig egyéni munkarendben folytathassa tanulmányait.

Indokolás:

Családommal utazó életmódot folytatunk, az oktatást jelenleg egy Egyesült Királyságban lévő keresztény szellemiségű iskola biztosítja “home education” rendszerben. Viszont tervezzük a hazaköltözést így Ákos középiskolai tanulmányaihoz elengedhetetlen lesz a hazai 7. és 8. osztályos bizonyítvány. Sajnos mivel az otthon tanulás Magyarországon - egészségügyi okok kivételével - nem lehetséges, a gyermeket az állam saját tulajdonának tekinti, ezért innen szeretnénk ezt folytatni. A különbözeti vizsgák idejére hazautazunk és a magántanárok óráit is az otthontartózkodásunk idejére szervezzük.

Csatolt dokumentumok

  • Egyéb dokumentum(ok)

A külföldi tartózkodást 2011-ben bejelentettük, az OH azt befogadta így véleményem szerint más bizonyító okiratot nem kell bemutatnom. Amennyiben az segít a döntésben, repülőjegyeket tudok csatolni, azt kérem, utólagos hiánypótlásként kérjék be.

Fontos leszögezni, hogy a kérelem végén be kell X-elni egy ilyen részt is:

Külföldi tartózkodás esetén: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy gyermekem abban az időszakban, melyre az egyéni munkarendet kérem, életvitel-szerűen külföldön tartózkodik.

Azonban, mit is jelent az, hogy “életvitel-szerűen külföldön tartózkodik”? mert attól még lehet magyar lakcíme, a szülő dolgozhat és adózhat Magyarországon. Tehát mi az az idő, ami után már életvitelszerűen külföldön tartózkodunk és ki, hogyan ellenőrzi ezt? Hat hónap külföldön tartózkodás kell hozzá, vagy esetleg elég egy-két hónap is? Mi a helyzet, ha éppen otthon, vagy a helyi uszodában találnak? Felmutatjuk a 9 Eurós repülőjegyet, vagy a Hollandiában kapott éttermi számlát?

És kérem szépen, a búcsús cigányok gyerekei hogyan járnak iskolába? Mert nyilvánvalóan nekik megadják ezt a lehetőséget.

Updated:

Comments