Tegezésről és magázásról

1 minute read

A magázódás a magyar nyelvben nem őshonos. A 16. századig minden rendű és rangú ember tegezte egymást. Istent ősidőktől fogva tegezzük az imáinkban is (lásd: Miatyánk).

Eredetileg az általános tegezést először az udvarias tegezés szándékával egészítették ki megtisztelő címekkel: te Kegyelmed, ti Nagyságotok. Ezek tehát tegező formák kezdetben. Ha valakit csak te, ti-vel szólítottak meg, akkor természetesen 2. személyű szóalakok kapcsolódtak hozzá (te tudod, te akaratod, te vagy a mennyekben). A nyelvtörténet a mohácsi csata (1526) és a felvilágosodás kezdete (1772) közé eső időszakot középmagyar kornak nevezi. Ekkor kezdődött el a magázás kialakulása.

A kísérő megszólításként használt kegyelmed idővel egyre semlegesebbé vált, az alacsonyabb társadalmi státuszúakkal szemben is használni kezdték. A semlegessé válás következtében aztán megjelentek a népmesékből ismert kelmed, kend alakok. A magázás a 18. század végére jutott el oda, hogy már kísérő megszólítás nélkül kezdték használni a harmadik személyű névmásokat a társadalmi távolság kifejezésére. Eredetileg a “maga” sértő megszólítás volt. Botka Kata Szvetenay Izsákhoz írt indulatos levelében:

Édes uram Kd engem ne fenyegessen, mert én ollyan embertől, mint maga, meg nem ijedek.

A maga (talán első előfordulásában is megnyilvánuló erős pejorativitása miatt) a középmagyar végéig szinte teljesen eltűnik az írásbeliségből.

Az ön névmás használata az újmagyar kor elejéről, a 18. század végéről adatolható, de akkor még eléggé szórványos volt. Később, a 19. században kezdték gyakrabban használni, nem kis segítséggel. Széchenyi István érdemeihez sorolják az ön névmás elterjesztését, István előszeretettel használta a magázást, sőt megkövetelte a híveitől, hogy őt is önözzék, magázzák.

Nyilvánvaló, hogy a nyelvújítás és reformkor vívmányait tradicionalista szellemiséggel csak óvatosan használhatjuk, ezért megpróbálom összegyűjteni a magázódás helyettesítéseit az alábbi táblázatban. Ha Istent is tegezzük, akkor miért érdemelne egy földi halandó különösebb megszólítást?

Boltban A kiflit tedd a szatyorba a pogácsa közé, kérlek.
Rendőrnek, igazoltatáskor Te kegyelmed visszaadta már a forgalmi engedélyt?
Harmadik személyről Ő kelme már megvette a saját vonatjegyét
Bírónak, tárgyaláson Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképpen bíztunk igazságosságodban.
Ómagyar Mária-siralom, vegyes Zsidó, mit téssz törvénytelenül? Fiam miért hal bűntelenül? Megfogván, rángatván, öklözvén, kötözvén megölöd!

Van több ötleted? Írd meg alább a hozzászólásokban.

Updated:

Comments