Hatvannégy Vármegye - Sixty-four Counties

1 minute read

I have translated the march of the Sixty-four Counties Youth Movement. Enjoy:

Éjszínű zászlónk emeljük égnek! Őrei lettünk hazának, népnek! Pusztának hangja, vad folyók árja Nevünket zengi, jöttünket várja! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! A Kárpátoktól az Al-Dunáig, Nyugati végtől Kelet-hazáig, Hű vigyázói régi rendeknek! Feltámasztói a Nagy Nemzetnek! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Nagy családunkban székelyek, csángók, Kunok palócok, hunok és jászok! Sokféle népek, mind magyar szívvel! Bátor erővel! Hittel, hűséggel, Kárpát hazában! Híven egy eskühöz: rabszolgák nem leszünk! Ősi szent eskühöz: rabszolgák nem leszünk! Rettegj ellenség! Örökké vagyunk! Atilla kardja ma is a kardunk! Szent királyoknak Szent Koronája Vezet ma minket győztes csatákba! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Az ellenállás mi magunk vagyunk! A cél előttünk! Meg nem alkuszunk! Rombolunk falat! Építünk várat! Ős Istenünkkel védjük Hazánkat! Több ezer éve, több ezer évig! Szent Szűzanyánk ma Földedet védik Szent László urunk bátor hívei! Birodalmának harcos vérei! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Hatvannégy vármegye! Night Coloured flag raising heawenward! We become guardians of home, nation! Sound of the wild, flood of the rivers Chanting our name, waiting for us! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Over the Carpathians to the Lower Danube, From West-ends to the Eastern Homeland! Faithfull guards of the Ancientry Order Revitalisers of the Great Nation! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! In our big family: Seklers, Csangos, Kuno, Palóc, Huns and las! There are many people, both with Hungarian hearths! With Courageous power! With Faith, loyalty, In the Carpathian homeland! True to a vow: We will not be slaves! Ancient sacred vow: we will not be slaves! Dread our enemy, We live forewer! Attila's sword arm is still in our hand! Holy Crown of Saint Kings! Leads us today to winning battles! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! The resistance are We Ourselves! The aim is faces us! We will not break! We are destroying wall! We are building castle! With our Ancient God, Protecting Country! Thousands of years ago, for thousands of years! Holy Virgin is protecting your land St. Ladislaus Lord brave followers! His Empire's campaigner Sons! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties! Sixty-four Counties!

Updated:

Comments