Új alkotmány

1 minute read

Most futottam végig először az új Alkotmányt. Nos mintha a saját elképzeléseimre írták volna, nagyon tetszik, főleg ez a rész:

“TiszTELETBEN TArTJuK történeti alkotmányunk vívmányait és a szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.”

Tehát végre sikerült visszaállítani az eredetit. Csakhogy a bevezetőn kívül semmi más nem utal erre, rögtön utána ott van, hogy az államforma köztársaság, és itt van egy nagyon súlyos állítás:

“(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.”

Nem jó, helyesen valahogy úgy lenne, hogy minden hatalom a népfelség kezében van.

“(2) senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erősza- kos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”

Hiba. Vannak esetek, amikor a hatalmat egyetlen ember szerzi meg. Például háború esetén a demokratikus gépezet nem képes ellátni a feladatát, ilyenkor szükséges minden hatalmat egy ember kezébe adni.

Az utolsó mondat kilúgozott formája az Aranybulla ellenállási jogának, miszerint ha az országot zsarnokok irányítják, a népnek joga és kötelessége elkergetni.

Fényévekkel jobb persze, mint a Rákosy féle alkotmány, ami paradox módon egész mostanáig életben volt, de a remek bevezető ellenére nem tudom a magaménak mondani.

„Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak, s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani, s ellenmondani örökre. (XXXI. p.)”.

Updated:

Comments